ระบบจะปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 20:00 - 22:00 น.
ระบบสนับสนุนการทำงานบน Browser Google Chrome , Firefox และ Internet Explorer version 10 ขึ้นไป