ระบบจะปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00 น.
ระบบสนับสนุนการทำงานบน Browser Google Chrome , Firefox และ Internet Explorer version 10 ขึ้นไป