ระบบสนับสนุนการทำงานบน Browser Google Chrome , Firefox และ Internet Explorer version 10 ขึ้นไป

ข้อสอบสำหรับทดลองทำ

รหัสชุด ข้อสอบ ชนิดข้อสอบ จำนวนข้อ วันที่จัดชุด ทำข้อสอบ
ffc0dcdf27 ข้อสอบโครงการอัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร์ ป.6 แข่งขัน Fixed Item 10 28/07/57
d2bff9ec38 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 แข่งขัน Fixed Item 6 19/09/57
03e1017149 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 แข่งขัน Fixed Item 5 19/09/57
834d691ccf ข้อสอบโครงการ TME คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 แข่งขัน Fixed Item 5 20/05/58
ec2919b74b ข้อสอบโครงการอัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 แข่งขัน Fixed Item 3 20/05/58
7510248ccc ข้อสอบโครงการอัจฉริยภาพ คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ประจำปี 2556 แข่งขัน Fixed Item 39 08/08/58
ca7d532838 ข้อสอบ TME คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ปี 2553 แข่งขัน Fixed Item 5 16/11/58
a482ae7984 คณิตศาสตร์ ป.1-3 ชุดที่ 1 หลักสูตร Random Item 5 03/08/59
199fa10705 คณิตศาสตร์ ป.4-6 ชุดที่ 1 หลักสูตร Random Item 5 03/08/59
e14f2b90c9 คณิตศาสตร์ ม.1-3 ชุดที่ 1 แข่งขัน Random Item 5 04/08/59
bc983fdd5b วิทยาศาสตร์ ป.1-3 ชุดที่ 1 แข่งขัน Random Item 5 04/08/59
b0fee094e8 คณิตศาสตร์ ม.1-3 ชุดที่ 5 แข่งขัน Fixed Item 5 04/08/59
700d51a254 วิทยาศาสตร์ ม.1-3 ชุดที่ 4 แข่งขัน Fixed Item 5 04/08/59
384f8c4220 วิทยาศาสตร์ ม.1-3 ชุดที่ 5 แข่งขัน Fixed Item 5 04/08/59
93cd9c6165 วิทยาศาสตร์ ป.4-6 แข่งขัน Fixed Item 4 19/08/59
5828265513 ถอดรหัสล่าสมบัติ ป.4-6 (4 ข้อ) แข่งขัน Fixed Item 4 23/08/59
2a15c0d7bd ถอดรหัสล่าสมบัติ ม.1-3 (4 ข้อ) แข่งขัน Fixed Item 4 23/08/59
6576ce0706 คณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 แข่งขัน Fixed Item 10 21/02/60
66161e5ed8 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตร Fixed Item 13 21/02/60
f6066dd145 ทดสอบความรู้ 2 หลักสูตร Fixed Item 10 24/03/60
89f563938d ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ชุดที่ 1 หลักสูตร Random Item 10 08/05/60
03fb46c3e8 ถอดรหัสลับ ชุดที่ 1 แข่งขัน Fixed Item 4 24/07/60
e54a95f8d6 ถอดรหัสลับ ชุดที่ 2 แข่งขัน Fixed Item 4 25/07/60
4923300f26 ถอดรหัสลับ ชุดที่ 3 แข่งขัน Fixed Item 4 25/07/60
6fefbd5a9e คณิตศาสตร์ ม.1-3 แข่งขัน Fixed Item 4 25/08/60
8a0e42577a วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่ 1 หลักสูตร Random Item 10 18/10/60