ระบบสนับสนุนการทำงานบน Browser Google Chrome , Firefox และ Internet Explorer version 10 ขึ้นไป

ข้อสอบสำหรับทดลองทำ

รหัสชุด ข้อสอบ ชนิดข้อสอบ จำนวนข้อ วันที่จัดชุด ทำข้อสอบ
ffc0dcdf27 ข้อสอบโครงการอัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร์ ป.6 แข่งขัน Fixed Item 10 28/07/57
d2bff9ec38 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 แข่งขัน Fixed Item 6 19/09/57
03e1017149 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 แข่งขัน Fixed Item 5 19/09/57
834d691ccf ข้อสอบโครงการ TME คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 แข่งขัน Fixed Item 5 20/05/58
ec2919b74b ข้อสอบโครงการอัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 แข่งขัน Fixed Item 3 20/05/58
a482ae7984 คณิตศาสตร์ ป.1-3 ชุดที่ 1 หลักสูตร Random Item 5 03/08/59
199fa10705 คณิตศาสตร์ ป.4-6 ชุดที่ 1 หลักสูตร Random Item 5 03/08/59
e14f2b90c9 คณิตศาสตร์ ม.1-3 ชุดที่ 1 แข่งขัน Random Item 5 04/08/59
bc983fdd5b วิทยาศาสตร์ ป.1-3 ชุดที่ 1 แข่งขัน Random Item 5 04/08/59
b0fee094e8 คณิตศาสตร์ ม.1-3 ชุดที่ 5 แข่งขัน Fixed Item 5 04/08/59
700d51a254 วิทยาศาสตร์ ม.1-3 ชุดที่ 4 แข่งขัน Fixed Item 5 04/08/59
384f8c4220 วิทยาศาสตร์ ม.1-3 ชุดที่ 5 แข่งขัน Fixed Item 5 04/08/59
93cd9c6165 วิทยาศาสตร์ ป.4-6 แข่งขัน Fixed Item 4 19/08/59
6576ce0706 คณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 แข่งขัน Fixed Item 10 21/02/60
66161e5ed8 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตร Fixed Item 13 21/02/60
89f563938d ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ชุดที่ 1 หลักสูตร Random Item 10 08/05/60
8a0e42577a วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่ 1 หลักสูตร Random Item 10 18/10/60
c8f9d1fa40 แบบทดสอบก่อนเรียน คณิตศาสตร์ ม.1 หลักสูตร Fixed Item 20 01/05/61
99cfb2cc40 แบบทดสอบก่อนเรียน คณิตศาสตร์ ม.2 หลักสูตร Fixed Item 20 01/05/61
74fe00d688 แบบทดสอบก่อนเรียน คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตร Fixed Item 20 01/05/61
ee1b0b75dc ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ปี 2558 แข่งขัน Fixed Item 25 30/09/61
93c5936331 ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ปี 2558 แข่งขัน Fixed Item 30 30/09/61
add311a38e โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลักสูตร Fixed Item 10 12/02/62
70aa0cbddf วิทยาศาสตร์ - ม.3 เอกภพ หลักสูตร Fixed Item 20 14/02/62
0e68ba6a52 ระบบสุริยะของเรา หลักสูตร Fixed Item 3 22/04/62
30393a54e3 ความรู้วิทย์ทั่วไป แข่งขัน Fixed Item 5 27/08/62
e486b50e4d คณิตศาสตร์ ม.3 (กราฟ) หลักสูตร Fixed Item 12 10/09/62
f43cac3a75 คณิตศาสตร์ ม.3 (ความคล้าย) หลักสูตร Fixed Item 13 10/09/62
2f8f546f66 วิทยาศาสตร์ ม.3 (พลังงานไฟฟ้า) หลักสูตร Fixed Item 20 10/09/62
7aa89b5ab3 คณิต ม.3 - อสมการ หลักสูตร Fixed Item 10 21/10/62
f77551b73b คณิต ม.3 - ความน่าจะเป็น หลักสูตร Fixed Item 9 22/10/62
dc5b3b1216 คณิต ม.3 - สถิติ หลักสูตร Fixed Item 8 22/10/62