ระบบสนับสนุนการทำงานบน Browser Google Chrome , Firefox และ Internet Explorer version 10 ขึ้นไป
    เลขที่ชุดสอบ 8a0e42577a

สารประกอบชนิดหนึ่งในสถานะแก๊สมีการจัดตัวของอนุภาค เป็นดังภาพ

ถ้าสารประกอบชนิดนี้มีสถานะเป็นของแข็งจะมีการจัดตัวของอนุภาคดังภาพใด